Zkušenosti

Klinické

2016-2017Fyzioterapeut na privátní klinice Fyzioterapie Jakuba Veškrny, Brno.
2014-2016Ředitel Rehabilitačního oddělení / Fyzioterapeut v American Hospital Dubai, Spoj. Arabské Emiráty.
2013-2014Vedoucí zdravotnického personálu / Fyzioterapeut v Czech Rehabilitation Centre (CRC), Riyadh, Saudská Arábie.
2011-2013Fyzioterapeut v nestátní zdravotnickém zařízení Chironax Invest, s.r.o., Brno.
2010-2011Fyzioterapeut na soukromé klinice LOGO, s.r.o., Brno.
2004-2010Fyzioterapeut / Zást. vedoucího nelékařského zdravotnického personálu ve Fakultní Nemocnici u sv. Anny, Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno.

Akademické

2010-2012,
2017-2022
Odborný asistent / Fyzioterapeut na Fakultě Sportovních Studií MU, Brno.
2009-2013Lektor v akreditovaných kurzech MZ ČR: ”Terapie funkční ženské sterility dle L. Mojžíšové” a ”Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (Manuální Terapie) pro fyzioterapeuty”.
od 2008Člen Atestační Komise MZ ČR pro fyzioterapii.
2002-2010Odborný asistent na Lékařské Fakultě, MU, Brno.