Fyzioterapie

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je jedním ze zdravotnických oborů, který pro dosažení zdraví využívá převážně neinvazivní a nefarmakologické preventivní a léčebné postupy.

Vzhledem k provázanosti struktur pohybového systému s vegetativními tělesnými orgány zasahuje i do všech ostatních klinických oborů. Fyzioterapie společně s nutriční terapií a neuropsychoimunologií dotváří základ kauzálního řešení chronických onemocnění vedle terapie farmakologické a chirurgické.

Jaké nabízím služby?

Na základě komplexního kineziologického rozboru při prvním setkání jsem schopen odhalit příčiny Vašich potíží a ty poté kauzálně řešit jak v rámci užšího pojetí oboru fyzioterapie, tak v rámci celostní léčebné rehabilitace.

Mezi nejčastější diagnózy v mé ordinaci patří:

  • bolesti zad či hlavy v důsledku špatného držení těla nebo orgánových projekcí
  • plochonoží a nevhodné – decentrované zatěžování kloubů dolních a horních končetin
  • skoliózy, výhřezy meziobratlových plotének
  • další akutní a chronická poškození pohybového aparátu
  • bolesti způsobené přetíženými svaly
  • předoperační přípravy
  • poúrazové a pooperační bolestivé stavy
  • centrální i periferní nervové parézy a další neurologická onemocnění
  • konzultace k preventivnímu lékařství a ergonomii