O mně

Ke kariéře fyzioterapeuta mne dovedlo sportovní „dětství“ strávené v podhůří Jesenických hor. Před 20 lety jsem začal v Brně studovat Fyzioterapii a učitelství Tělesné Výchovy na Masarykově Univerzitě. Původní záměr zapsat se ke studiu jak na Lékařské, tak na Pedagogické Fakultě a později si vybrat to zajímavější vyústil v paralelní studium obou oborů. Tak se třífázový sportovní trénink v triatlonu plynule proměnil v řadu jiných pohybových a studijních aktivit.

Další specializace již patřila oboru fyzioterapie a preventivního lékařství. Nejprve v oblasti funkční myoskeletální medicíny – techniky diagnostiky a terapie měkkých tkání pohybového systému a kloubní manipulace (lektorská úroveň). V Univerzitní Nemocnici u sv. Anny jsem se stal součástí teamu zaměřeného na fyziologii tělesné zátěže a preskripci vhodné pohybové léčby a následně jsem se v rámci doktorské práce zabýval oblastí neurorehabilitace – diagnostiky a terapie autonomních (vegetativních) poruch (Parkinsonova nemoc, Roztroušená Skleróza Mozkomíšní, Cévní Mozkové Příhody). Zásadní motivací tohoto období byla pro mne výuka studentů Lékařské Fakulty a poté Fakulty Sportovních Studií Masarykovy Univerzity v předmětech Kineziologie, Fyziologie tělesné zátěže, Teorie sportovního tréninku a Diagnostiky a terapie poruch pohybového systému.

V tomto období jsem si začal plně uvědomovat limity „standardní“ fyzioterapie diktované ekonomickými oddělení zdravotních pojišťoven. Po několika letech hledání možností seberealizace ve zdravotnických zařízeních v České Republice, dalších evropských zemí (Anglie, Španělsko) i na středním východě (Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie) a v Asii (Japonsko) jsem se vrátil plný naděje zpět domů, abych se dále věnoval práci v oboru Fyzioterapie a Rehabilitace.

Od května 2017 nabízím své služby v privátním zdravotnickém zařízení Fyzioterapie Petr Pospíšil. Těším se na Vaši návštěvu a věřím, že budu schopen pomoci koordinovat Vaši energii k dosažení plné životní harmonie a zvýšení sportovní či pracovní výkonnosti.