Absolvované kurzy a stáže

Viscerální manipulace,
Kurz A. Zapletalové (2024 – …).

Ultrasonografie
Kurzy L. Hrazdiry a S. Machače (2022, 2023).

Dry Needling
Kurz M. Monaghana (2019).

Tradiční Čínská medicína,
Kombinovaná forma vzdělání u D. Danielové (2018 – 2019).

Vertebroviscerální vztahy a jejich využití v klinické praxi,
Kurz P. Bitnara (2018).

Terapie Trigger pointů,
Kurz P. Bitnara (2017).

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace,
Certifikovaný kurz P. Koláře (2015).

Basic Life Support,
American Heart Association (2014).

Aplikace vývojové kineziologie dle prof. Vojty v dospělém věku,
Certifikovaný kurz (2012).

Reflexní zónová terapie chodidla dle H. Marquardt,
Certifikovaný kurz – část „A“ (2012).

International Classification of Function, Disability and Health,
Certifikovaný kurz (2012).

Medical Taping Concept,
Certifikovaný kurz L. Kréstové (2011).

Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace,
Certifikovaný kurz P. Bastlové (2011).

Univerzitní výzkumná kooperace s Tohoku University,
Sendai, Japonsko (2009).

Manuální Lymfatická Drenáž – dr. Vodder School Austria,
Certifikovaný kurz – část „A“ (2009).

Projekt inovace pregraduálních studijních programů Masarykovy Univ. na Univ. of Northumbria,
New Castle, U.K. (2007).

Vyzvané přednášky na University of Vigo,
Escuela Universitaria de Pontevedra, Španělsko (2006).

Mobilizace žeber dle L. Mojžíšové,
Certifikovaný kurz (2006).

Měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita,
Certifikovaný kurz (2005).

Fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a fyzioterapie „ FIMEGA“,
Pontevedra, Španělsko (2005).