Vzdělání

2004–2010

Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)
Hygieny a Preventivního Lékařství

Dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Sclerosis Multiplex, Parkinsonova nemoc, Cévní mozková příhoda)
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

2002–2004

Magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie

Diplomová práce: Variabilita srdeční frekvence u pacientů se Sclerosis Multiplex
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

3–5/2003

Specializační studium fyzioterapie
Manipulační kloubní techniky

Jeden semestr studia na Univerzitě ve Vigu,
Univerzitní škola fyzioterapie v Pontevedra, Španělsko
www.uvigo.es

9/2001–8/2002

Studium angličtiny jako cizího jazyka
Profesionální úroveň (“Cambridge Proficiency Level”)

Tři semestry studia v “Kent Adult Education Centre”, Folkestone, Velká Británie
www.apps.kent.gov.uk

1997–2001

Magisterský studijní program
Učitelství Biologie a Tělesné Výchovy

Dipl. práce: Objasnění vztahu mezi odchylkami od správného drženi těla a stavem svalového aparátu ve vybrané skupině dětí staršího školního věku.
Masarykova Univerzita, Pedagogická Fakulta, Brno
www.ped.muni.cz

1997–2000

Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie

Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz